Utsluss i eget boende / lägenhet

Eftervård

Familjevården arbetar också med utsluss i eget boende/lägenhet, i samråd med individ och uppdragsgivare. Kan vara i samband med avslutad placering i familjehem/behandlingshem eller i form av ett öppenvårdsuppdrag.

Det kan innefatta regelbundna stödsamtal, besök i lägenheten, psykologsamtal, bedömningar, urinprover, stöd och hjälp med myndighetskontakter, arbetsförmedlingen försäkringskassan, sjukvård etc.

Vi arbetar också med att stärka individens nätverk.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid frågor och vidare info.

Våra kontaktuppgifter »