Referenser för Familjevården i Älvsborg

Birgitta Sahlsten

Psykolog vid Borås psykoterapiinstitut
Tel: 033 – 12 27 60

Lasse Åhnby

Transaktionsanalytisk psykoterapeut med lärar- och handledarutbildning, Falköping
Tel: 0705 – 24 13 29

Anna Carin Öhman

Klienthandläggare Kriminalvården, Anstalten Rödjan
Tel: 0501 – 75 80 54