Information om våra familjehem

Allmän information

Vi vänder oss till vuxna personer: män, kvinnor, par och även familjer.

Vi tar emot placeringar från hela landet och våra familjehem finns framför allt i Västra Götaland.

Familjevården har tillgång till ca. 25-30-st utredda familjehem som utgör ett brett urval av allmänna levnadsförhållanden, bakgrund och sysselsättning.

Familjehemmen deltar på utbildningsdagar och får regelbunden handledning av konsulenter och psykolog.

Familjehemmen ersätts i enlighet med Kommunförbundets rekommendationslistor.

Klienten ska kunna förvänta sig följande i familjehemmet:

  • Att bli behandlad med hänsyn och respekt, samt att få ingå i familjens gemenskap.
  • Att bo i en drogfri miljö.
  • Att få hjälp med att skaffa sig goda vanor.
  • Att få hjälp med att säga nej till destruktiva kontakter och möjlighet att få en ny bekantskapskrets.
  • Att få omtanke, uppmuntran och möjlighet till integritet.
  • Att familjen kan sätta gränser.
  • Att få råd och stöd i den sociala planeringen samt den hjälp som kan behövas i utslussningsfasen.