Skyddsvärnet – anno 1910 förvärvar Familjevården i Älvsborg.

Skyddsvärnet – anno 1910 har genomfört sitt första förvärv i föreningens 113-åriga historia. I och med förvärvet blir Familjevården i Älvsborg ett dotterbolag till Skyddsvärnet – anno 1910 och kommer att bedrivas i enlighet med Skyddsvärnets befintliga familjehemsvård.

Läs pressmeddelande från Skyddsvärnet här:
Skyddsvärnet – anno 1910 förvärvar Familjevården i Älvsborg. | Skyddsvärnet – anno 1910

På bilden: Nilla Helgesson, Direktor Skyddsvärnet – anno 1910 och Annika Nyman-Bodin tidigare verksamhetsansvarig Familjevården i Älvsborg

Skyddsvärnet – anno 1910 är en idéburen organisation som grundades 1910. Vi förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället. Vi tillhör den idéburna sektorn och är partipolitiskt och religiöst obundna. Att vi är en idéburen organisation innebär bland annat att vi saknar ägare och att all vinst i stället återinvesteras i våra verksamheter. Återinvesteringen innebär att vi kan starta upp nya verksamheter, utöka befintliga verksamheter och skapa projekt – för att kunna hjälpa fler. Skyddsvärnet – anno 1910 har drivit familjehemsvård sedan 1981, som är tillgänglig för alla åldrar, oavsett problematik.

Läs mer om Skyddsvärnet här

Den meningsfulla gemenskapen i en familj

Familjehem är, och ska vara, till sin natur ett privathem som öppnar sin familj för människor som av olika anledningar behöver få komma bort från sin vanliga miljö och vara i en miljö som fungerar socialt och praktiskt.

Familjevård innebär att klienten under en längre eller kortare tid får ingå i den meningsfulla gemenskapen i en familj. Syftet är att klienten ska kunna utvecklas i den varma, trygga och därmed läkande sociala gemenskapen i familjehemmet.

Ur ett nätverksperspektiv är en placering på ett familjehem ett av uppdragsgivaren tillfälligt inhyrt nätverk. Det privata hemmet bebos av individer som inte är professionella socialarbetare och deras verksamhet är inte knuten till en professionell teori och metod. Den är dock inte utan teori.