Familjevården i Älvsborg – familjehem för vuxna

Den meningsfulla gemenskapen i en familj

Familjehem är, och ska vara, till sin natur ett privathem som öppnar sin familj för människor som av olika anledningar behöver få komma bort från sin vanliga miljö och vara i en miljö som fungerar socialt och praktiskt.

Familjevård innebär att klienten under en längre eller kortare tid får ingå i den meningsfulla gemenskapen i en familj. Syftet är att klienten ska kunna utvecklas i den varma, trygga och därmed läkande sociala gemenskapen i familjehemmet.

Ur ett nätverksperspektiv är en placering på ett familjehem ett av uppdragsgivaren tillfälligt inhyrt nätverk. Det privata hemmet bebos av individer som inte är professionella socialarbetare och deras verksamhet är inte knuten till en professionell teori och metod. Den är dock inte utan teori.